Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Bátai Szent Vér kegyhely

A Szent Vér csodája 15. század elején nagy hírt szerzett a bátai apátságnak, országszerte ismertté tette. Királyok, főurak zarándokoltak Bátára búcsút nyerni. A katolikus lakosság körében a népi vallásosság a Szent Vér emléke mellett mondákat és népi imádságokat is megőrzött. Ez a szellemiség kihatott a társadalmi szokásokra, rítusokra és ünnepi eseményekre valamint a népművészetre, a hagyományos kézműves tevékenységekre is.

Post Thumb

Nepomuki Szent János-szobor

Egykor a nagy folyam szabályozása előtt az itt lakók életmódját elsősorban a Duna, a Sárvíz és a Báta folyó, valamint a dombvidékről eredő és erre leömlő patakok határozták meg. A Duna évszázadok során az egész területet bebarangolta, Báta természeti környezete még most is tele van régi medrekkel, holtágakkal, tavakkal. Nem véletlen tehát, hogy Nepomuki Szent Jánosnak, aki a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje, már ideje korán szobrot állíttatott a területén a település.

Post Thumb

Református templom

Az épületet az 1828-ban emelt, majd az 1849-es tűzvészben leégett templom helyén az 1850-es években historizáló stílusban emelték. Báta Alszög nevű részében keskeny utcával szétválasztva áll egyfelől a templom, másfelől az egykori lelkészlak és iskola közel szimmetrikus épületegyüttese.

Post Thumb

Dér Józsefné Stigler Teréz szövő, tojásfestő, 1893-1974

Bátán 1908-ban született és1974-ben halt meg az ismert szövőasszony, tojásfestő. A Sárközi Népművészeti Háziipari Szövetkezetnek egyik alapító tagja volt. Ő szervezte meg a bátai szövőrészleget. Viseletében, szokásaiban, népművészeti tevékenységében hű maradt a bátai hagyományokhoz. Ő ugyanis nem református volt, hanem a bátai katolikus Sárköz alkotója, az ő népi kultúrájukat tanulta, illetve őrizte meg.

Post Thumb

Tájház

A Tájház állandó kiállításon mutatja be a Duna szabályozását követő időszakban kialakult paraszti portát, életmódot, népviseletet, népművészetet. Leggazdagabb anyaga a textilgyűjtemény. Igen értékesek a lakástextíliák, szőttesek, hímzések és csipkék. Gazdag az egyházi élettel, népi vallásos gyakorlattal kapcsolatos emlékanyag is. Meglepően sok az irat: népiskolai füzet, régi tankönyv, egykori bizonyítvány, végrendelet, hagyatéki leltár stb. A lakóépülethez pajta és istálló csatlakozik.