Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Római katolikus plébániatemplom

Ez a templom Közép-Európa legnagyobb egyhajós római katolikus temploma. Szekszárd korábbi temploma 1794. augusztus 7-én egy hatalmas tűzvészben odaveszett. Az újonnan emelt épületet 1802 és 1805 között építették barokk stílusban. Tornyát tűz miatt 1925-ben átépítették. Az 1988-as és az 1994-es évek között zajlott a felújítása, valamint a falképek restaurálása. A legutóbbi esztendőkben ez megismétlődött.

Post Thumb

Római katolikus plébániaház

Az 1775-ben barokk stílusban készült épület az utca vonalában zártsorú beépítésben, a Városháza folytatásában áll. Az 1794-es hatalmas tűzvészt követően helyre kellett állítani. Ugyanez történt az 1826-os tüzet követően. Az 1980-as években felújították, legújabb felújítása napjainkban zajlott.

Post Thumb

Római katolikus kálvária-kápolna és stációk

Kétszárnyú barokk kapun át juthatunk a kertbe, ahol a dombon szabadon áll a kápolna, amely hosszú lépcsősoron érhető el. Egy egykori remetekápolna helyén 1758-ban kezdték meg a barokk stílusban való építését, és az két évtizeden át tartott. A torony vonalában nyíló bejárata fölött olvasható az 1778-as évszám.

Post Thumb

Római katolikus iskolaépület

Historizáló stílusban 1878-79-ben építették a város főteréről nyíló Vár köz sarkára. Homlokzatainak az eredeti szerinti helyreállítása 1965-ben történt meg. A belső rekonstrukciójára 1992-ben került sor, a kapualjéra a 2001-es esztendőben.

Post Thumb

Szentháromság-szobor

Az 1738 és 1740 között dúló pestisjárvány emlékére az 1753-as évben állították fel barokk stílusban. Restaurálására az 1970-es és 1980-as esztendők során három ízben is sor került. Az alépítménye lépcsőzetes. Nyolcszög alakban kerítették körbe. A sarkain pillérekkel tagolt alapzaton háromszög alaprajzú obeliszk emelkedik. A felfelé sudarasodó oszlopot angyalfejek díszítik. Tetejében áll a Szentháromság-szoborcsoport. Talpán latin nyelvű felirat fut körbe, és ebben 1740-es évszám olvasható.