Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Római katolikus kápolna

A török kiűzése után a Medina szomszédságában fekvő Kápolnapuszta földbirtokos családja határozta el kápolna építését. A Kisboldogasszonyról elnevezett barokk stílusú épületet a 18. század második felében emelték, a 19. század első felében megnagyobbították.

Post Thumb

Kismegyeháza, ulánus laktanyával és istállóval

Gr. Apponyi György 1773-ban megvásárolta a Mercy grófok birtokát az 1750 körül épült kastéllyal. Az épület tervrajza az Apponyi család levéltári anyagában található meg, mellyen a kőfal és a melléképületek is szerepelnek. A Kismegyeháza elnevezés onnan ered, hogy egykor megyegyűlések színhelye, majd huszárlaktanya volt. Érdekesség, hogy az 1778. október 19-i megyegyűlésen, ahol megyeszékhely választásra került sor, a jelölt Szekszárd és Kölesd volt. Egy szavazattal Szekszárd kapott több voksot.

Post Thumb

Református templom épületegyüttese

Utcák által közrefogott dombon, kovácsoltvas kerítéssel részben körbekerített templomkertben áll két egymással összeépült templom. A kistemplom a 13. században gótikus stílusban épült fel, a nagy templom pedig klasszicizáló, késő barokk (copf) stílusban a 18. és a 19. század fordulóján.