Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Illyés Gyula szülőhelye és első iskolája

A Pálfához tartozó Felsőrácegrespuszta Illyés Gyula szülőhelye. A 20. század elején apró település volt cselédlakásokkal. A ház helyét, amelyben a 20. század második felének irodalmi vezéralakja született, és amelyet azóta már lebontottak, kopjafa jelöli meg.

Post Thumb

Bali Istvánné Pusztai Éva szövő, 1918-2008

1918-ban sárközi parasztcsaládból született Decsen, és ott élt 2007-ben bekövetkezett haláláig. A kenderfeldolgozást, fonást és a sárközi szövés csínját-bínját kislány korában sajátította el édesanyjától. Már gyermekfejjel ágy- és asztalneműt, egyszerűbb törölközőket szőtt, később azután megismerkedett az igényesebb, nehezebb eljárással is.

Post Thumb

K. Kovács János táncos, 1885-1967

Alsónyéken az 1885-ös esztendőben született, de magát sárpilisinek tekintette, ott hunyt el 1967-ben. A sárközi néphagyomány őrzésében végzett kiemelkedő tevékenységet. Faluja nótafájaként is híre támadt, és több mint kétszáz népdal följegyzése is az ő nevéhez fűződik. Mesteri módon táncolt, aminek a mikéntjét gyermekkorában tanulta el elsősorban lakodalmakban az idősebb generáció tagjait lesve.