Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Sebestyén István mesemondó munkássága

Bukovinai székely szülők tizedik gyermekeként született 1955-ben Szekszárdon, Kakasdon él. A családi tűzhely melegénél tanulhatta meg szüleitől a székely tréfákat, ősi népdalaikat. Sebestyén István fogékony a hagyományokra és tudatosan vállalja a hagyomány őrzését, népdal, népmese, népi színjáték, viselet megismertetését és továbbadását.

Post Thumb

Bali Istvánné Pusztai Éva szövő, 1918-2008

1918-ban sárközi parasztcsaládból született Decsen, és ott élt 2007-ben bekövetkezett haláláig. A kenderfeldolgozást, fonást és a sárközi szövés csínját-bínját kislány korában sajátította el édesanyjától. Már gyermekfejjel ágy- és asztalneműt, egyszerűbb törölközőket szőtt, később azután megismerkedett az igényesebb, nehezebb eljárással is.

Post Thumb

K. Kovács János táncos, 1885-1967

Alsónyéken az 1885-ös esztendőben született, de magát sárpilisinek tekintette, ott hunyt el 1967-ben. A sárközi néphagyomány őrzésében végzett kiemelkedő tevékenységet. Faluja nótafájaként is híre támadt, és több mint kétszáz népdal följegyzése is az ő nevéhez fűződik. Mesteri módon táncolt, aminek a mikéntjét gyermekkorában tanulta el elsősorban lakodalmakban az idősebb generáció tagjait lesve.