Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Mausz-kápolna (Görögszó)

Az 56-os út felől a decsi szőlőkön keresztül Szálkára vezető kanyargós út legfelső éles kanyarja mellett a Görögszó feletti magaslaton szabadon áll az egyhajós kápolna. 1891-ben emelték historizáló stílusban. Építtetői a szálkai Michael és Anna Mayer voltak. Nevét a húsvéti Emmausz-járás szokásáról kapta.

Post Thumb

Uradalmi épület

Szintén a Mária Terézia Akadémiai Alapítvány építtette. Uradalmi épülettársaihoz képest későbbi időszakban, 1900 táján, a Plébániatemplommal közel egy időben készült el az akkoriban jellemző historizáló stílusban. A II. világháborút követően felújították, és akkor át is alakították.

Post Thumb

Egykori ispotály

Klasszicizáló késő barokk (copf) stílusban épült az 1780-as évek legelején. A városban 1781-ben tűzvész pusztított, ezt követően döntött Winkler Mihály plébános az ispotály megépítéséről. Elsősorban a beteg, részben pedig a vándorló iparoslegények számára szánta.

Post Thumb

Zsinagóga

1896-1897-ben épült fel historizáló stílusban. A szekszárdi zsidó hitközség építtette, az építész Johann Petschnig grazi műegyetemi tanár volt. A II. világháborút jellegétől teljesen megfosztották. Felújítása 1988-89-ben történt meg, ekkor a Művészetek Háza szerepét jelölte ki számára a város. Az új funkciónak való megfelelés érdekében az átalakítás során a hajdani templom voltát tiszteletben tartották.