Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Kismegyeháza, ulánus laktanyával és istállóval

Gr. Apponyi György 1773-ban megvásárolta a Mercy grófok birtokát az 1750 körül épült kastéllyal. Az épület tervrajza az Apponyi család levéltári anyagában található meg, mellyen a kőfal és a melléképületek is szerepelnek. A Kismegyeháza elnevezés onnan ered, hogy egykor megyegyűlések színhelye, majd huszárlaktanya volt. Érdekesség, hogy az 1778. október 19-i megyegyűlésen, ahol megyeszékhely választásra került sor, a jelölt Szekszárd és Kölesd volt. Egy szavazattal Szekszárd kapott több voksot.