Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom

Az utcavonalon szabadon áll. Egyhajós, homlokzati tornyos templom. Szentélye a hajónál keskenyebb, a sarkain lekerekített, egyenes záródású. Oldalához kontyolt nyeregtetős sekrestye csatlakozik. A déli homlokzat középtengelyében kőkeretes kapu nyílik, fölötte szemöldökpárkánnyal. A toronysisakon 1896-os évszám látható. A kertben Szentháromság-oszlop és Mária-dombormű található.